Mijn favorieten

Verhuur

U wilt uw woning verhuren?
De Heer makelaardij heeft jarenlange ervaring met verhuur van woningen in de regio Haarlem. Wij bemiddelen voor zowel particuliere verhuurders als voor beleggers.

Wij verkleinen het risico!
Verhuren kan een risicovolle aangelegenheid zijn. U staat immers uw eigendom af aan een relatief onbekende persoon. Helaas zijn er veel potentiële huurders die voor problemen zorgen. Daarbij komt ook nog dat in Nederland de wettelijke huurbescherming van de huurder heel ver gaat. Om incasso- of gerechtelijke procedures te voorkomen is het belangrijk dat alle jurdische zaken goed geregeld worden, zodat u weet waar u aan toe bent.

De Heer makelaardij regelt het voor u!
De Heer makelaardij zorgt ervoor dat uw woning op de belangrijkste internetportals voor huur gepresenteerd worden. Daarnaast hebben wij een groot netwerk van (internationale) bedrijven die voor zgn. expats op zoek zijn naar passende woonruimte. Wij zorgen voor een scherpe selectie en screening van een apsirant huurder. Indien een geschikte kandidaat is gevonden zorgen wij ervoor dat alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in een gedegen huurcontract.
Het is de bedoeling dat wij ú als verhuurder ontzorgen. Wij verzorgen het gehele verhuurtraject. Van het maken van foto´s, het vinden van de geschikte kandidaat tot en met de oplevering van de woning.

Tijdelijk verhuren op grond van de Leegstandwet
Indien uw woning (tijdelijk) leeg staat en de woning niet tegen de door u gewenste prijs verkocht kan worden komt al snel tijdelijke verhuur ter sprake. Hieraan zitten echter een hoop juridsche haken en ogen. Rust er een hypotheek op de woning dan mag de woning niet zonder toestemming van de bank worden verhuurd. De bank zal echter nooit toestemming geven om de woning te verhuren omdat hierdoor hun zekerheidsrecht wordt aangetast. Doet u dit toch, dan mag de bank direct de lening opeisen. Dat is een risico dat u niet kunt lopen!
De Leegstandwet maakt het mogelijk om toch tijdelijk en met toestemming van de bank te verhuren. Een aantal dwingendrechtelijke huurbeschermingsbepalingen is i.g.v. Leegstandwetverhuur niet van toepassing.
De Heer makelaardij verzorgt voor u de gemeentelijke Leegstandwetvergunning en de toestemming tot verhuur van de bank. Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact met ons opnemen via tel. 023-5259900 of info@deheermakelaardij.nl.

Beheer
Onder beheer wordt verstaan de werkzaamheden die u als verhuurder heeft na ingang van de huurovereenkomst. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in financieel-administratief beheer en technisch beheer.
Bij financieel-administratief beheer wordt de huur geïncasseerd en maatregelen genomen in geval van achterstanden. Ook zal de peridoieke verrrekening van servicekosten en eventuele huurverhogingen verzorgd worden.
Bij technisch beheer zullen de eventuele technische klachten van de huurder in behandeling worden genomen en opgelost.
De Heer makelaardij kan voor u het beheer van uw huurwoning verzorgen. Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met tel. 023-5259900 of info@deheermakelaardij.nl.